Job on Ship , world Crew Manning Agencies , Cruise Ship Jobs , Work at Sea , Crewing, Career , Vacancies , Work Yachts , Jobs River Ships , Employment , Maritime , Работа на Кораб , Работа Речни Кораби , Работа на Яхта , Rabota na Korab , Крюинговое агентство

16.2.12

Морска администрация - гр.Варна

Регионална дирекция "Морска Администрация"
Дирекция "Морска администрация" Варна е регионално звено на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта. Част от административните услуги, които извършва агенцията са: издаване на моряшки паспорт, преиздаване на моряшка книжка, издаване,президаване, провеждане на изпити за свидетелство за правоспособност "Водач на кораб", вписване на плавателен стаж в моряшки паспорт и картон, заверка на екипажен списък, регистър на кораби, разследване на аварии.

Адрес: бул."Приморски" 5

Телефон: 052/68 49 22
Факс: 052/60 23 78

Работно време: 9:00-12:30 ч. , 13:00-17:30 ч.
Поч.ден: събота и неделя

052/ 68 49 10 - Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели
052/ 68 49 34 - Квалификация и регистрация на морските лица
052/ 68 49 54 - Контрол и опазване на морската среда
052/ 68 49 49 - Икономика на морска администрация
 

             no deposit bonus casinos

No comments: